Banner Tasarım

Banner reklamlar, sokak ilan panolarına benzer, bu reklamlar kısa bir süre için izleyicinin dikkatini çekmelidir.

Afişler, istedikleri yerde (sayfanın başında veya ortasında ve yanlarında) mesajlarını birkaç kelime veya kısa bir resimle iletmelidir.

Bu reklamlar özellikle isimleri ve markaları tanıtmada başarılıdır çünkü isimler veya kısa resimler akılda tutulmuştur. “Hedefli reklamcılık” terimini duymuş olabilirsiniz. Terim aslında, bu bağlamda ortak mesleki, profesyonel, sanatsal, spor ve benzerlerine sahip kullanıcıları içeren izleyicinin bilgisine atıfta bulunur. Banner reklamcılıkta bu gruplar, reklamları gösteren sitelerin kategorileri ile birbirinden ayırt edilebilir, böylece her bir reklam belirli bir hedef kitle grubuna dağıtılır. Bu şekilde maliyetler azalır ve reklamın etkinliği önemli ölçüde artar.

Leave a Reply